Embrokers

Ubezpiecenia sportowe przy udziale i współpracy EM Sport Broker Sp. z o.o.

Kontakt

Jesteś przedstawicielem organizacji sportowej (związku, klubu lub stowarzyszenia)

 

Nazwa: 
Adres:
Telefon osoby do kontaktu:
Jesteśmy zainteresowani ubezpieczeniem:
mienia
odpowiedzialności cywilnej
obowiązkowej odpowiedzialności organizatora imprezmasowych
grupowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków zawodników i/lub obsługi szkoleniowo – organizacyjnej
grupowym ubezpieczeniem kosztów leczenia powypadkowegozawodników i/lub obsługi szkoleniowo – organizacyjnej
kontraktów sportowych zawodników
podróży zagranicznych
Innym (opisz jakim): 
Adres email: 
Wstaw plik: 
 

 

Jesteś osobą indywidualną

 

Imię i nazwisko:
Uprawiana dyscyplina sportu:
Data urodzenia:
Nr telefonu:
Adres email:
Jestem zainteresowany ubezpieczeniem:
następstw nieszczęśliwych wypadków
kosztów leczenia powypadkowego (po doznanej kontuzji)
kontraktu sportowego
czasowej niezdolności do uprawiania sportu
trwałej niezdolności do uprawiania sportu
kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej
ubezpieczenie zdrowa rodzina
Inne (opisz jakie): 
Wstaw plik: 
(aby wybrać więcej niż jeden załąćznik przytrzymaj guzik CTRL)
 

 

 

Kontakt

Warszawa
ul. Wyszogrodzka 8/119
03-337 Warszawa

tel.(75) 775 55 77
tel.(75) 771 77 99

e-mail: embrokers@embrokers.pl

Wrocław
ul. Orzechowa 27/18
50-540 Wrocław

tel.664 969 482

e-mail: wroclaw@embrokers.pl

Zgorzelec
ul. Wyspiańskiego 77 D
59-900 Zgorzelec

tel.(75) 775 55 77
tel.(75) 771 77 99

e-mail: zgorzelec@embrokers.pl