Embrokers

Ubezpiecenia sportowe przy udziale i współpracy EM Sport Broker Sp. z o.o.

Szkody - Ubezpieczenia mienia

Zgłoszenie szkody w mieniu

Wypełnij poniższy formularz lub pobierz go formacie pdf tutaj

Nr polisy:
Uszkodzone/zniszczone mienie:
Ubezpieczający:
Adres/Telefon
Ubezpieczony:
Adres/Telefon:
Data i miejsce zdarzenia: 
Szacunkowa wartość szkody: 
Przyczyna szkody: 
O szkodzie powiadomiono (adres i data zgłoszenia)
a) Administrację budynku:
b) Straż Pożarną: 
c) Policję:
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko i nr telefonu) :
Nr konta bankowego: 
Miejscowość: Data:  Imię i nazwisko zgłaszającego
Wyślij kopie zgłoszenia na mój adres email
Wstaw załącznik: 
(aby wybrać więcej niż jeden załącznik przytrzymaj klawisz CTRL)
 

 

Kontakt

Zgorzelec
ul. Wyspiańskiego 77 D
59-900 Zgorzelec

tel.(75) 775 55 77
tel.(75) 771 77 99
e-mail: embrokers@embrokers.pl

Wrocław
ul. Wesoła 37/19
50-521 Wrocław

tel.664 969 482

e-mail: wroclaw@embrokers.pl