Embrokers

Informacje

Broker i usługa brokerska w kilku słowach - cele, odpowiedzialność i koszty

Usługa brokerska polega na niezależnym od zakładów ubezpieczeń oraz w pełni profesjonalnym doradztwie połączonym z kompleksową obsługą ubezpieczeniową Klienta. Broker, jako “adwokat ubezpieczeniowy”, reprezentuje oraz chroni interesy Klienta w kontaktach z zakładami ubezpieczeń. Jest to szczególnie ważne m.in. w przypadku prowadzenia procesów likwidacji szkód, kiedy to broker "walczy" o pieniądze swojego Klienta. Jako niezależny specjalista, broker ma ponadto możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej, tzn. takiej, która przy określonej cenie najlepiej zaspokoi potrzeby ubezpieczeniowe Klienta.

Za wykonywane przez siebie usługi broker ponosi pełną odpowiedzialność, a ewentualne straty Klienta wynikłe z błędu brokera mogą zostać pokryte z ubezpieczenia. Każdy broker, który chce prowadzić działalność musi bowiem posiadać zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Broker otrzymuje prowizję za doprowadzenie do zawarcia ubezpieczenia od zakładu ubezpieczeń, natomiast dla Klienta usługa brokerska jest bezpłatna.

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych  opracowało Kodeks Etyki Zawodowej Brokera oraz Zasady Dobrej Praktyki w celu zapewnienia wysokiej jakości usług poprzez uczciwe i etyczne postępowanie oraz świadczenie pełnych i profesjonalnych usług gwarantujących wszechstronną i kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Dom Brokerski EMBROKERS Sp. z o.o. jest członkiem tego stowarzyszenia i postępuje zgodnie ze wspomnianym kodeksem i zasadami.

Czy broker jest firmie potrzebny?

Zmienny i coraz bardziej konkurencyjny rynek powoduje zwiększanie się ryzyka prowadzonej działalności oraz nasilanie zagrożeń już istniejących. Wpływ owych zagrożeń może jednak zostać zminimalizowany m.in. poprzez odpowiednio dobrany system ubezpieczeń. Dosyć powszechnym błędem jest przy tym traktowanie ubezpieczeń wyłącznie jako środka chroniącego przed skutkami zdarzeń losowych, podczas gdy pozwalają one między innymi na:

  • zwiększenie konkurencyjności Firmy – poprzez np. ubezpieczenie kredytu kupieckiego (umożliwiające stosowanie atrakcyjniejszych dla odbiorców terminów płatności) czy gwarancje: zwrotu zaliczki,
  • poprawianie płynności Firmy – np. gwarancje spłaty należności celno-podatkowych, zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu czy usunięcia wad i usterek.

Tak pełne wykorzystanie roli ubezpieczeń zapewnia jedynie skrojony na miarę i dobierany indywidualnie do potrzeb Firmy kompleksowy program ubezpieczeniowy.

Kontakt

Zgorzelec
ul. Wyspiańskiego 77 D
59-900 Zgorzelec

tel.(75) 775 55 77
tel.(75) 771 77 99
e-mail: embrokers@embrokers.pl

Wrocław
ul. Wesoła 37/19
50-521 Wrocław

tel.664 969 482

e-mail: wroclaw@embrokers.pl