Embrokers

Ubezpiecenia sportowe przy udziale i współpracy EM Sport Broker Sp. z o.o.

Firma


Firma
Dom Brokerski EM BROKERS Sp. z o.o.
 

Dom Brokerski EM BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym pod nr KRS 0000264905. Kapitał zakładowy spółki wynosi 60.000 zł.

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1431/06.

Konto bankowe:  ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY 45 8392 0004 6800 4587 2000 0010

NIP: 5242587000

REGON: 140708236

Siedziba firmy: ul.Wyspiańskiego 77d , 59-900 Zgorzelec


Historia firmy

Historia firmy sięga 1997r. W tym roku powstały firmy brokerskie K.B. „Korpus” i PBB Sp. z o.o., które współtworzyli i zarządzali nimi obecni współwłaściciele naszej firmy.

K.B. „Korpus” połączył się z PBB Sp.z o.o. w marcu 2003r.

Dynamiczny rozwój oddziałów PBB w Zgorzelcu, Warszawie / ubezpieczenia sportowe/ i Szczecinie spowodował wydzielenie w 2006 r. tych jednostek w nową firmę Dom Brokerski EM BROKERS Sp. z o.o..

Nasza kadra ma bogate i wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie budowy programów ubezpieczeniowych, ich obsłudze jak i procesie likwidacji szkód. EM BROKERS obsługuje wielu zadowolonych, długoletnich klientów z różnych branż i z terenu całego kraju.

Działalność naszej firmy jest licencjonowana i kontrolowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przepisy prawa, na podstawie których działamy, obligują nas do zachowania tajemnicy zawodowej. Wszystkie dane dotyczące naszych klientów są poufne i mogą być wykorzystane tylko do celów ubezpieczeniowych.

 

Kontakt

Zgorzelec
ul. Wyspiańskiego 77 D
59-900 Zgorzelec

tel.(75) 775 55 77
tel.(75) 771 77 99
e-mail: embrokers@embrokers.pl

Wrocław
ul. Wesoła 37/19
50-521 Wrocław

tel.664 969 482

e-mail: wroclaw@embrokers.pl