Embrokers

Ubezpiecenia sportowe przy udziale i współpracy EM Sport Broker Sp. z o.o.

Oferta

Usługi oferowane

Podstawową usługą jest opracowywanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego na zlecenie Klienta. Ponadto zajmujemy się również przygotowywaniem ubezpieczeń jednorazowych oraz nietypowych, zgłaszanych przez Państwa na indywidualne zapotrzebowanie.

Proponujemy doradztwo i pośrednictwo we wszystkich rodzajach ubezpieczeń:

jak również w pełni opracowane programy ubezpieczeniowe dla:

 • samorządów,
 • wspólnot,
 • spółdzielni mieszkaniowych

Oferujemy usługi w zakresie:

 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi,
 • prowadzenia procesów likwidacji szkód,
 • prowadzenia szkoleń z zakresu ubezpieczeń dla pracowników firm,
 • wyceny majątku firmy dla potrzeb ubezpieczeniowych

Specjalizujemy się w ubezpieczaniu ryzyk związanych ze sportem wysokokwalifikowanym, amatorskim i rekreacyjnym.

Kompleksowy program ubezpieczeniowy

Proponowany zakres prac związany z obsługą brokerską firmy będącej Klientem świadczony przez EM BROKERS:

Faza I - Analiza i ocena ryzyka

 1. Analiza aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Analiza rzeczywistego zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową (risk definition).
 3. Ocena możliwości Klienta w zakresie “kontroli własnej” występujących ryzyk (risk assessment).
 4. Ustalenie programu ubezpieczeniowego z uwzględnieniem występujących ryzyk (klasycznych, finansowych, osobowych).

Faza II - Zebranie i negocjacje ofert

 1. Zbieranie ofert od firm ubezpieczeniowych na bazie rezultatów otrzymanych w poprzedniej fazie.
 2. Analiza ofert i podjęcie negocjacji z ubezpieczycielami.
 3. Przedstawienie klientowi możliwych wariantów programu ubezpieczeniowego i wskazanie pakietu najkorzystniejszego.

Faza III - Wdrożenie programu

 1. Zawarcie umów ubezpieczenia na uzgodnionych warunkach.
 2. Wprowadzenie i zainstalowanie u klienta wynegocjowanego programu ubezpieczeniowego, umożliwiającego płynne przejście z sytuacji obecnej (przed analizą) do nowo opracowanej.

Faza IV - Opieka i serwis

 1. Zarządzanie portfelem ubezpieczeniowym: piecza nad polisami oraz bieżący monitoring.
 2. Przypominanie Klientom o płatnościach.
 3. Uczestnictwo i pomoc w procesach likwidacji szkód.

Ponadto prowadzimy ciągłą obserwację rynku ubezpieczeniowego, na którą składa się ocena i badanie rynku oraz ocena kondycji zakładów ubezpieczeń i jakości proponowanych przez nie produktów finansowych, i w wypadku zaistnienia przesłanek dotyczących danego programu ubezpieczeniowego oferujemy dostosowanie go do obecnej sytuacji rynkowej t.j. powtórzenie cyklu wszystkich czterech faz.

Kontakt

Zgorzelec
ul. Wyspiańskiego 77 D
59-900 Zgorzelec

tel.(75) 775 55 77
tel.(75) 771 77 99
e-mail: embrokers@embrokers.pl

Wrocław
ul. Wesoła 37/19
50-521 Wrocław

tel.664 969 482

e-mail: wroclaw@embrokers.pl