Embrokers

Oferta

Usługi oferowane

Podstawową usługą jest opracowywanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego na zlecenie Klienta. Ponadto zajmujemy się również przygotowywaniem ubezpieczeń jednorazowych oraz nietypowych, zgłaszanych przez Państwa na indywidualne zapotrzebowanie.

Proponujemy doradztwo i pośrednictwo we wszystkich rodzajach ubezpieczeń:

 

jak również w pełni opracowane programy ubezpieczeniowe dla:

 • samorządów,
 • wspólnot,
 • spółdzielni mieszkaniowych

Oferujemy usługi w zakresie:

 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi,
 • prowadzenia procesów likwidacji szkód,
 • prowadzenia szkoleń z zakresu ubezpieczeń dla pracowników firm,
 • wyceny majątku firmy dla potrzeb ubezpieczeniowych

Specjalizujemy się w ubezpieczaniu ryzyk związanych ze sportem wysokokwalifikowanym, amatorskim i rekreacyjnym.

Kompleksowy program ubezpieczeniowy

Proponowany zakres prac związany z obsługą brokerską firmy będącej Klientem świadczony przez EM BROKERS:

Faza I - Analiza i ocena ryzyka

 1. Analiza aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Analiza rzeczywistego zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową (risk definition).
 3. Ocena możliwości Klienta w zakresie “kontroli własnej” występujących ryzyk (risk assessment).
 4. Ustalenie programu ubezpieczeniowego z uwzględnieniem występujących ryzyk (klasycznych, finansowych, osobowych).

Faza II - Zebranie i negocjacje ofert

 1. Zbieranie ofert od firm ubezpieczeniowych na bazie rezultatów otrzymanych w poprzedniej fazie.
 2. Analiza ofert i podjęcie negocjacji z ubezpieczycielami.
 3. Przedstawienie klientowi możliwych wariantów programu ubezpieczeniowego i wskazanie pakietu najkorzystniejszego.

Faza III - Wdrożenie programu

 1. Zawarcie umów ubezpieczenia na uzgodnionych warunkach.
 2. Wprowadzenie i zainstalowanie u klienta wynegocjowanego programu ubezpieczeniowego, umożliwiającego płynne przejście z sytuacji obecnej (przed analizą) do nowo opracowanej.

Faza IV - Opieka i serwis

 1. Zarządzanie portfelem ubezpieczeniowym: piecza nad polisami oraz bieżący monitoring.
 2. Przypominanie Klientom o płatnościach.
 3. Uczestnictwo i pomoc w procesach likwidacji szkód.

Ponadto prowadzimy ciągłą obserwację rynku ubezpieczeniowego, na którą składa się ocena i badanie rynku oraz ocena kondycji zakładów ubezpieczeń i jakości proponowanych przez nie produktów finansowych, i w wypadku zaistnienia przesłanek dotyczących danego programu ubezpieczeniowego oferujemy dostosowanie go do obecnej sytuacji rynkowej t.j. powtórzenie cyklu wszystkich czterech faz.

Kontakt

Zgorzelec
ul. Wyspiańskiego 77 D
59-900 Zgorzelec

tel.(75) 775 55 77
tel.(75) 771 77 99
e-mail: embrokers@embrokers.pl

Wrocław
ul. Wesoła 37/19
50-521 Wrocław

tel.664 969 482

e-mail: wroclaw@embrokers.pl